Platformleden

Kerken en gemeenten die lid zijn van het Platform (met weblink, in alfabetische volgorde)

Baptistengemeente Zutphen, ook op Facebook
Christelijke Gereformeerde Kerk
Christengemeenschap
Doopsgezinde Gemeente Zutphen
Evangelische Gemeente Zutphen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘Het Lichtpunt’
Hervormde Gemeente Zutphen (Irene gemeente)
Leef! Zutphen
Leger des Heils Korps Zutphen
Levensboom Samen vernieuwen en groeien in Zutphen
Lutherse Gemeente Zutphen ook op Facebook
Protestantse Gemeentes Warnsveld-Leesten en Zutphen
Remonstranten Lochem-Zutphen
Rooms Katholieke Kerk, parochie HH. Twaalf Apostelen