Welterusten!

Onlangs was ik, na een onderbreking van meer dan viereneenhalf jaar, met dezelfde vriend als alle vorige keren, weer een weekend in de St Adelbertabdij in Egmond-Binnen. We zijn daar sinds 1968 zeker al vijftig keer geweest, en het zal u dan ook niet verwonderen dat zo’n gat in de tijd eigenlijk geen verschil maakt. We waren direct weer thuis in het klooster. De eerste dienst die wij daar meemaakten, was, zoals alle vorige keren ook, de Completen op vrijdagavond.

De Completen sluiten de dag af, die daarmee als het ware compleet is, afgerond. Voor deze korte dienst geldt een vaste liturgie, grotendeels bestaande uit de Psalmen 4, 91 en 134 plus de Lofzang van Simeon. Het is een mooie gedachte dat, ook in de tijd dat wij er niet waren, elke avond zonder uitzondering die vertrouwde woorden door de monniken gezongen zijn.
Psalm 4 eindigt, in de vertaling die in Egmond gebruikt wordt, met dit vers:

Vredig vind ik de rust en de slaap,
Gij o Heer, Gij alleen doet mij wonen beveiligd.

Het eerste vers van Psalm 91 sluit daarbij aan:

Wie vertoeft in de schuilplaats des Allerhoogsten,
Vernacht in de schaduw van de Almachtige.

Liederen die de mens voorbereiden op de rust van de nacht. Voor velen van ons is die rust helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat geldt natuurlijk ook voor monniken. Ook in het klooster wordt getobt. Toch is het niet alleen een mooie, maar voor monniken én hun gasten ook een rustgevende en vertroostende gedachte, dat iedere avond, niet alleen in Egmond, maar in honderden kloosters over de hele wereld, deze woorden klinken. “Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad”, zegt Jezus (Matteüs 6:34). Mogen uw nachten vrij zijn van het kwaad van de vorige en van de volgende dag, zodat u “vredig de rust en de slaap kunt vinden”. Welterusten!

Ware bevrijding

Exodus 13:16  Laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band op uw voorhoofd, om u eraan te herinneren dat de HEER ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd.

Na twee jaar ging Nederland op 5 mei weer uit z’n dak. We vierden dat we al 77 jaar vrij waren van de overheersing door Duitsland. En dat blijven we hopelijk nog vele jaren herdenken. Israël houdt de herinnering aan de bevrijding uit Egypte ook al vele eeuwen in stand. Met Pesach vieren ze feest. En de herinnering is ook heel fysiek, orthodoxe joden doen dat met gebedsriemen en -doosjes.

In het Nieuwe Testament lezen we over Jezus die mensen bevrijdt van onreine geesten. Maar de belangrijkste bevrijding is die van de overheersing van de zonden! Dat geeft echte vrijheid, zelfs als je land overheerst wordt door een vreemde natie.

Openbaring 1:5  …van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed.

Jaap Kolenberg

Je bent nooit alleen

De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31:8 (NBV)

Verdriet en eenzaamheid zijn grote problemen waarmee mensen vandaag geconfronteerd worden. De twee gaan vaak samen omdat veel mensen treuren omdat ze alleen zijn. Gods Woord vertelt ons duidelijk dat we niét alleen zijn. Hij wil ons verlossen, troosten en genezen. Maar als je pijnlijke verliezen ervaart in je leven, dan kun je deze eenvoudige waarheid uit het oog verliezen.

Satan wil dat je gelooft dat je wel alleen bent. Hij wil dat je gelooft dat niemand begrijpt hoe jij je voelt, maar hij is een leugenaar. Niet alleen is God met jou, maar zijn er veel broeders en zusters in Christus die begrijpen wat je geestelijk en emotioneel ervaart (zie 2 Korintiërs 1:3-4).

Je bent nu niet alleen en je zult nooit alleen zijn, ongeacht de situatie waarin je verkeert.

Misschien begrijp je er niet veel van nu je gekwetst bent en de pijn van het verlies je ziel verscheurt, maar houd vast aan deze ene waarheid: God heeft je lief en Hij heeft een goede toekomst voor je. Hoop op Hem en vertrouw dat Hij je rouw omzet in vreugde (zie Jesaja 61:1-3).

Je mag bidden: God, ik kan niet altijd de waarheid door mijn rouw en eenzaamheid heen zien, maar ik weet dat U mij nooit verlaat. Help mij onthouden dat U dichtbij bent, en geef mij vriendschappen met christenen die mij zullen bemoedigen om U meer te zoeken. Amen

Bron: Joyce Meyer dagelijkse overdenking van 22 april.

Na Pasen

Deze week begint met ‘Beloken Pasen’, de zondag waarop ‘de luiken weer dichtgaan’, en de Paasweek wordt afgesloten. Een goed moment om aan de hand van een van de verschijningsverhalen nog eens na te denken over wat Pasen eigenlijk betekent. Ik neem je graag mee naar Johannes 21 : 1 – 14.

Op het eerste gezicht is dit een gewoon verhaal uit een van de evangeliën. De leerlingen gaan vissen, hebben niets gevangen, en dan geeft Jezus ze de tip het nog eens aan de andere kant te proberen – en jawel hoor: “er zat zoveel vis in [het net] dat ze het niet omhoog konden trekken”. Vergelijk dit verhaal bijvoorbeeld maar eens met Lucas 5 : 1 – 8.

Maar let ook op de verschillen. In Johannes’ verhaal over de Opstanding gingen de leerlingen, na het lege graf te hebben geïnspecteerd, “terug naar huis” (20 : 10). In hoofdstuk 21 blijken ze weer teruggekeerd te zijn naar Galilea. Alles is over, en dus is er niets anders meer te doen dan “Ik ga vissen” van Petrus en “Wij gaan met je mee” van de anderen. Terug naar af.

En dan verschijnt Jezus – maar ze herkennen hem niet, net zo min als Maria Magdalena, die dacht dat hij de tuinman was. Weliswaar zei ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ tegen Petrus: “Het is de Heer”, maar later, bij het vuurtje, zitten de andere leerlingen er wat ongemakkelijk bij. Ze waren er eigenlijk wel zeker van, maar helemaal duidelijk was het voor hen niet. Heel menselijk, dat ongemak! Ook Thomas had, op de avond van de Opstandingsdag echt een duwtje nodig voor hij tot zijn belijdenis “Mijn Heer, mijn God!” kon komen.

Wat betekent het nu voor ons, dat de opgestane Jezus blijkbaar zo veranderd was, dat ook mensen uit zijn ‘inner circle’ er moeite mee hadden hem te herkennen? In elk geval dat Jezus niet, zoals Lazarus, uit het graf kwam en weer gewoon verder leefde. Er is echt iets veranderd. Het graf was leeg, en voor Maria Magdalena kwam Jezus uit een onverwachte richting: ze moest omkijken om hem te zien. Dat onverwachte, geheel andere, betekent voor ons ook dat de Opstanding van Jezus iets is waar wij niet bij kunnen, iets waar we totaal niet op verdacht waren en wat we ook niet kunnen uitleggen met al onze theorieën en theologieën.

En dus? Johannes geeft zelf een soort antwoord in 20 : 31. Hij heeft zijn evangelie geschreven “opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam”. De kern van de zaak is niet dat we deze grote woorden kunnen begrijpen, maar dat we erop kunnen vertrouwen dat Jezus ons het leven geeft, of liever het Leven.

Adriaan van Oosten

Vacature Teamleider Vrouwenactiviteit House of Joy Zutphen

House of Joy Zutphen is dringend op zoek naar een Teamleider Vrouwenactiviteit (man/vrouw) om het team te ondersteunen in haar activiteiten voor vrouwelijke asielzoekers uit het Asielzoekerscentrum (AZC) in Zutphen.

In onze gezellige ontmoetingsruimte aan de Nieuwstad 63 in het centrum van de stad organiseren we sinds oktober 2020 diverse activiteiten voor onder meer vrouwen uit het AZC. Hier kunnen vrouwen uit diverse culturen elkaar ontmoeten op een plek waar je even heerlijk kan ontspannen, plezier kan hebben en jezelf mag zijn. Op de dinsdagochtend en de vrijdagmiddag is er Taal & Taart; Thee/koffie met iets lekkers erbij. Dan is er mogelijkheid voor creativiteit zoals wol vilten, schilderen en kettingen maken, spelletjes doen, samen koken en eten.

Momenteel zijn er 2 teams met in totaal 8 vrijwilligers. Om alles in goede banen te leiden zitten we echt te springen om een Teamleider die deze enthousiaste vrijwilligers wil begeleiden en een stukje organisatie op zich wil nemen.

Functie en taken

  • Organisatie van de Vrouwenactiviteit
  • Vrijwilligers avonden organiseren
  • Opstellen van het rooster
  • Deelnemen aan de vergadering van de stuurgroep van House of Joy Zutphen
  • Activiteiten promoten bij het AZC in Zutphen

Kandidaat profiel

  • Toegewijd christen
  • Hart voor vluchtelingen
  • Leidinggevende en organisatorische kwaliteiten
  • Goed kunnen communiceren en enthousiasmeren

In deze functie ligt de nadruk op de organisatie en coördinatie om alles in goede banen te leiden, daarnaast heb je zelf ook contact met vluchtelingen. De belasting vraagt maximaal 3 uur per week.

Denk je dat jij de persoon bent die wij zoeken en vindt jij het leuk om deze uitdaging aan te gaan? Schroom dan niet om contact op te nemen met Hans Holtgrefe (06-49860554) of Floris van den Top (06-38920009) of stuur een e-mail naar ons voor nadere informatie. We zien uit naar jouw reactie.

 Bekijk ook onze website

Wat is Waarheid?

Wat is waarheid? Deze vraag stond centraal in de zogeheten ‘Tischrede’, die vorige week zaterdag was georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van Zutphen en Warnsveld-Leesten.
Een Tischrede is een maaltijd gecombineerd met een lezing. Voor deze lezing was NRC-journalist Menno van den Bos uitgenodigd. Menno nam zijn toehoorders mee in de wereld van fake-news: hoe kunnen wij onderscheiden of iets dat als nieuws gepresenteerd wordt, ook echt heeft plaatsgevonden?

Wat is waarheid? Die vraag is volop actueel – zoals bij al het nieuws dat gemeld wordt rondom de oorlog in Oekraïne. Maar ook in de afgelopen twee jaar bij de verspreiding van het Coronavirus. Mede hierdoor begrijpen wij steeds meer dat het antwoord op de vraag ‘Wat is waarheid?’ nog lang niet zo makkelijk te geven is. Tegelijkertijd is die vraag een vraag van alle tijden. Zoals in de geschiedenissen in het boek Genesis: van Jakob die zijn vader bedroog, en ook later door zijn kinderen bedrogen werd. Lees bijvoorbeeld Genesis 42:16 over de zoektocht naar de waarheid door Jozef. En na dit fragment wordt in de Bijbel geleidelijk aan het begrip waarheid steeds verder ingekleurd: Psalm 25:5: Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 43:3: Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont. Johannes 18:37-38a: Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben’ zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg’. Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ En zo ontstaat er klankkleur bij het woord ‘waarheid’ in de lijn vanaf de aartsvaders naar Christus: Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden, en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. (Efeze 4:15).

Hoe actueel is dit niet in deze Stille Week? En hoe spreekt hierin Gods liefde niet? Denkend aan Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft komt bij mij de vraag op: Wie is De Waarheid?

Adriaan Roskam, Goede Vrijdag 2022

Zutphense kerken in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne

De verschrikkelijke gebeurtenissen in de Oekraïne laten niemand onberoerd. De toenemende stroom vluchtelingen vanuit de Oekraïne ook niet. Gelukkig worden er talloze initiatieven ontplooid om voor opvang te zorgen. Ook in Zutphen.

De Werkgroep Kerk en Vluchteling zet zich vanuit de gezamenlijke Zutphense kerken in om de hulp aan vluchtelingen door vrijwilligers vanuit de kerken, te coördineren. Met de komst van een nog onbekend aantal vluchtelingen uit de Oekraïne naar Zutphen en omstreken, heeft de Werkgroep zich gebogen hoe ze de kerken in Zutphen e.o. hierin het beste kan ondersteunen.

We zien dat de kerken in Zutphen en omstreken in actie komen om vluchtelingen op te halen, op te vangen en van contact/hulp, voedsel, kleding en spullen te voorzien. Op verschillende manieren en via allerlei initiatieven. Ook hebben we van verschillende kanten vragen gekregen.

We willen als Werkgroep Kerk & Vluchteling de initiatieven van de kerken ondersteunen door inzichtelijk te maken welke initiatieven er lopen, wie de contactpersonen zijn en hoe de initiatieven elkaar kunnen helpen. Omdat in Kerk & Vluchteling (vrijwel) alle kerken in Zutphen e.o. vertegenwoordigd zijn, kunnen we vraag en aanbod van kerken en initiatieven bij elkaar brengen. Waar de het ene initiatief in voorziet, kan een ander in tekort komen. Het zou jammer als we dat niet van elkaar weten.

Oproep aan kerken en initiatieven: laat van je horen!

De eerste stap die we zetten is het maken van een inventarisatie. Welke initiatieven zijn er? Wie zijn de contactpersonen? Wat is er nodig? Welke hulpvragen zijn er? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Van welke kerk/geloofsgemeenschap gaat het uit?

Het lijkt ons zinvol om deze informatie te verzamelen en voor alle kerken zichtbaar te maken zodat er een makkelijke en directe uitwisseling kan plaatsvinden waar dat nodig is. Zo helpen we elkaar en vooral onze medemens!

We roepen daarom de kerken, diaconieën en initiatiefnemers in Zutphen e.o. op om van zich te laten horen. Ken je initiatieven of ben je erbij betrokken, stuur dan een e-mail naar kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl

Aan de hand van de input die we ontvangen, kijken we op welke manier we de initiatieven en informatie beschikbaar maken.

Effatavieringen in de St. Jan

“Effata – Ga Open”

In de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die in 2022 elke derde zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. Vanaf vijf voor vijf kunnen bezoekers zich in stilte voorbereiden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, zang, overweging, stilte en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH 12 Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter.

De eerstvolgende Effata-vieringen staan gepland op de zaterdagen 23 (in plaats van 16) april, 21 mei en 18 juni. Van harte welkom! Voor meer informatie: g.spekkink@12apostelen.nl of l.vandekam@12apostelen.nl.

Bouw mee aan de Houses of Joy

KRACHT VOOR EEN NIEUWE START

Wil jij helpen om vluchtelingen een plek te geven waar ze op adem kunnen komen en nieuwe kracht opdoen? Een plek om de uitzichtloosheid te doorbreken? Bouw mee aan de Houses of Joy!

“Het is heerlijk het azc even achter me te laten. In het azc word ik steeds geconfronteerd met oorlog en alles wat er is gebeurd. Als ik hier ben, voel ik geen angst. Hier weet ik weer wie ik ben, met al mijn leuke kanten. Ik voel me hier meer ‘mij’.’ Abeer, 31 jaar, uit Jemen

Onze Houses of Joy zijn huiskamers vlak bij een asielzoekerscentrum. Een plek waar vluchtelingen elkaar en vrijwilligers ontmoeten en samen optrekken. Bijvoorbeeld tijdens een vrouwengroep, een kinderclub, een taalles of een inloopochtend. Het is een plek om je thuis voelen en waar Gods liefde spreekt.
 

Vluchtelingen verdienen een plek waar ze tot rust kunnen komen.

Gave realiseert de Houses of Joy in samenwerking met lokale kerken. We streven naar een netwerk van herkenbare locaties waar vluchtelingen terechtkunnen. Ook als ze weer naar een azc in een andere plaats moeten verhuizen.

Vanwege de grote nood, die alleen maar toeneemt, willen we komende jaar nog drie Houses of Joy openen. Dat kost gemiddeld € 35.000 aan opstart- en inrichtingskosten per locatie. Pas als de financiering rond is kunnen we van start. We zijn afhankelijk van jouw steun; als we het samen doen, is het haalbaar!

Doe je mee? Klik hier voor informatie en doneren.