Bijzondere diensten

Middagpauzediensten
Elke donderdag (behalve op hemelvaartsdag) om 12.15 in de Lutherse kerk (Beukerstraat 10). Vanaf 12.00 wordt het orgel bespeeld. Even een momentje voor jezelf. In de drukte van alledag vijftien minuten vrijmaken om in stilte en gezang bezig te zijn met het geloof. Voorgangers komen uit vrijwel alle kerken en gemeenten van Zutphen en omgeving. Welke voorganger en organist er op een bepaalde donderdag zijn vindt u in de agenda.