Sponsorfietstocht naar Parijs

Broeder Jan Wiltink hoopt DV medio mei te gaan fietsen vanuit Nederland naar Parijs, samen met zijn broer. Een afstand van ruim 500 kilometer! Aan deze fietstocht is een mooi sponsordoel gekoppeld, die we als diaconie onder uw aandacht willen brengen. 

Zondagmorgen, hartje Parijs. In één van de hipste en duurste wijken van de stad, Quartier Latin, klinkt muziek uit een theater. Tussen honderden winkels, cafés en restaurants in ontstond hier in 2012 een kerk. Uniek, want jarenlang was nergens in deze wijk een kerk te vinden. Helaas is dit in meer wijken van Parijs het geval. Fransen staan erg sceptisch tegenover het geloof. Je moet toch wel een beetje dom zijn om in een God te geloven. Laat staan dat je je aansluit bij een kerk. Volgens de meeste Fransen brengt geloven vooral problemen met zich mee. “De ‘echte’ Fransen zijn misschien wel de meest onbereikte bevolkingsgroep in Frankrijk. Er was in Parijs behoefte aan een kerk voor de Franssprekende Fransoos.” Ds. Samuel Foucachon (die zijn opleiding genoot aan de gereformeerde predikantenopleiding in Aix-en-Provence) hield in 2012 voor het eerst een kerkdienst in het theater in Quartier Latin. Inmiddels komen er elke zondagochtend zo’n 30 mensen samen. Een nieuwe gemeente stichten vraagt doorzettingsvermogen en een lange adem. “Maar we geloven dat het Woord kracht heeft en de Fransen kan veranderen”.

De GZB heeft deze gemeente direct financieel ondersteund tijdens de eerste jaren. Inmiddels staat de gemeente financieel op eigen benen. Echter financiële steun kunnen ze nog steeds gebruiken!

Wij willen u vragen of u deze sponsortocht persoonlijk wilt steunen met een gift. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL81RABO0177834420 t.n.v. de Hervormde Gemeente b.a ‘Irene’ te Zutphen.