Zutphense kerken in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne

De verschrikkelijke gebeurtenissen in de Oekraïne laten niemand onberoerd. De toenemende stroom vluchtelingen vanuit de Oekraïne ook niet. Gelukkig worden er talloze initiatieven ontplooid om voor opvang te zorgen. Ook in Zutphen.

De Werkgroep Kerk en Vluchteling zet zich vanuit de gezamenlijke Zutphense kerken in om de hulp aan vluchtelingen door vrijwilligers vanuit de kerken, te coördineren. Met de komst van een nog onbekend aantal vluchtelingen uit de Oekraïne naar Zutphen en omstreken, heeft de Werkgroep zich gebogen hoe ze de kerken in Zutphen e.o. hierin het beste kan ondersteunen.

We zien dat de kerken in Zutphen en omstreken in actie komen om vluchtelingen op te halen, op te vangen en van contact/hulp, voedsel, kleding en spullen te voorzien. Op verschillende manieren en via allerlei initiatieven. Ook hebben we van verschillende kanten vragen gekregen.

We willen als Werkgroep Kerk & Vluchteling de initiatieven van de kerken ondersteunen door inzichtelijk te maken welke initiatieven er lopen, wie de contactpersonen zijn en hoe de initiatieven elkaar kunnen helpen. Omdat in Kerk & Vluchteling (vrijwel) alle kerken in Zutphen e.o. vertegenwoordigd zijn, kunnen we vraag en aanbod van kerken en initiatieven bij elkaar brengen. Waar de het ene initiatief in voorziet, kan een ander in tekort komen. Het zou jammer als we dat niet van elkaar weten.

Oproep aan kerken en initiatieven: laat van je horen!

De eerste stap die we zetten is het maken van een inventarisatie. Welke initiatieven zijn er? Wie zijn de contactpersonen? Wat is er nodig? Welke hulpvragen zijn er? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Van welke kerk/geloofsgemeenschap gaat het uit?

Het lijkt ons zinvol om deze informatie te verzamelen en voor alle kerken zichtbaar te maken zodat er een makkelijke en directe uitwisseling kan plaatsvinden waar dat nodig is. Zo helpen we elkaar en vooral onze medemens!

We roepen daarom de kerken, diaconieën en initiatiefnemers in Zutphen e.o. op om van zich te laten horen. Ken je initiatieven of ben je erbij betrokken, stuur dan een e-mail naar kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl

Aan de hand van de input die we ontvangen, kijken we op welke manier we de initiatieven en informatie beschikbaar maken.

Bouw mee aan de Houses of Joy

KRACHT VOOR EEN NIEUWE START

Wil jij helpen om vluchtelingen een plek te geven waar ze op adem kunnen komen en nieuwe kracht opdoen? Een plek om de uitzichtloosheid te doorbreken? Bouw mee aan de Houses of Joy!

“Het is heerlijk het azc even achter me te laten. In het azc word ik steeds geconfronteerd met oorlog en alles wat er is gebeurd. Als ik hier ben, voel ik geen angst. Hier weet ik weer wie ik ben, met al mijn leuke kanten. Ik voel me hier meer ‘mij’.’ Abeer, 31 jaar, uit Jemen

Onze Houses of Joy zijn huiskamers vlak bij een asielzoekerscentrum. Een plek waar vluchtelingen elkaar en vrijwilligers ontmoeten en samen optrekken. Bijvoorbeeld tijdens een vrouwengroep, een kinderclub, een taalles of een inloopochtend. Het is een plek om je thuis voelen en waar Gods liefde spreekt.
 

Vluchtelingen verdienen een plek waar ze tot rust kunnen komen.

Gave realiseert de Houses of Joy in samenwerking met lokale kerken. We streven naar een netwerk van herkenbare locaties waar vluchtelingen terechtkunnen. Ook als ze weer naar een azc in een andere plaats moeten verhuizen.

Vanwege de grote nood, die alleen maar toeneemt, willen we komende jaar nog drie Houses of Joy openen. Dat kost gemiddeld € 35.000 aan opstart- en inrichtingskosten per locatie. Pas als de financiering rond is kunnen we van start. We zijn afhankelijk van jouw steun; als we het samen doen, is het haalbaar!

Doe je mee? Klik hier voor informatie en doneren.