Middagpauzediensten beginnen weer!

Op donderdag 3 februari a.s. om 12.15 uur beginnen we weer met onze Middagpauzediensten, in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10. Voorganger is ds. Ronald Heins. Onze organist, Arend van Dam bespeelt vanaf 12.00 uur het orgel.

We houden vaste zitplaatsen aan, met goede afstand, waardoor er max.18
mensen in kunnen. Meestal zitten we daar toch al onder. De overige voorzorgsmaatregelen mondkapjes (bij het lopen), handen ontsmetten en geen gezondheidsklachten, blijven voorlopig ook nog gelden.

Samenzang laten we afhangen van wat er zondag in de kerken gebeurt.
ds. Sierk Meijer, coördinator Middagpauzediensten Zutphen/Warnsveld.

Taizévieringen weer begonnen

Door de afnemende maatregelen vanwege de pandemie kunnen de Taizevieringen in Zutphen ook weer starten! De dagen voor komend seizoen zijn de volgende: steeds de derde zondag van de maand, op zondag om 19 uur.

Inzingen kan vanaf 18.15 uur. De data zijn 19 september, 17 oktober en 21 november 2021. En 16 januari,20 februari en 20 maart 2022. Steeds in de Martinuskerk in Warnsveld, wees welkom!

Verdere informatie per e-mail bij Rian Brenters.