Prayer and Worship Night bij Leef!Zutphen

Op deze avond in Leef!Zutphen op 15 oktober wordt God centraal gezet en zoeken we Hem door worship, gebed en een inspirerende overdenking. Iedereen is welkom!

Prayer and Worship night draait om genieten van goede worship en om in Gods presence te komen en te zijn. Want als je dicht bij God komt begint zijn liefde en kracht naar je toe te stromen. Er kan genezing en bevrijding, zijn heling van verwondingen en trauma, voorziening van wat God je wil geven en verloren dromen die weer tot leven gaan komen. Maar boven al deze prachtige cadeaus die God je wil geven is er nóg meer: Een persoonlijke ontmoeting/ervaring met God zodat je een dieper besef gaan krijgen van hoe mooi en liefdevol Hij is!

De worship is deze avond in handen van de Zutphense band “Surrounded”. Deze getalenteerde muzikanten en zangers zullen je door worship brengen in Gods aanwezigheid. Dat zal je niet onveranderd laten!

Astrid Feddes zal deze avond een korte boodschap van God brengen. Ze zal spreken over mogelijke blokkades in je leven die je verhinderen om dicht bij God te zijn of wat maar in de weg kan staan om in het plan wat God voor je heeft te gaan wandelen. Alles zal erop gericht zijn om jou dichter bij het hart van God te brengen. Daarom zullen er door de avond heen diverse momenten zijn waar er ruimte is om persoonlijk gebed te ontvangen.

Locatie : Leef!Zutphen, Isendoornstraat 3, 7201 NJ Zutphen.
De toegang is gratis. Er zal tijdens deze avond gelegenheid zijn (collecte) om ons financieel te ondersteunen. Aanmelden en informatie Prayer and Worship night via Eventbrite.

Taizévieringen in de Martinus vanaf 18 september

De Taizévieringen vinden vanaf 18 september 2022 weer plaats op de derde zondag van de maand. Om 18.15 uur oefenen van de liederen en om 19 uur begint de viering in de Martinuskerk in Warnsveld. Uitzondering zijn de maanden oktober en december.

Wanneer is het dan wel? Zondag 18 september, 20 november 2022, zondag 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april 2023. Iedereen is van harte welkom! Contact via rianbrenters@planet.nl