Diaconaat

Diaconaal Beraad
Dit bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende diaconieën uit Zutphen en Warnsveld, die een aantal keren per jaar overleggen. Doel van dit platform is om vanuit de plaatselijke kerken een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in Zutphen en Warnsveld en om hun maatschappelijke betrokkenheid tot uiting te brengen in een gezamenlijk diaconaal handelen.
Samen sterker
Ervaringen worden uitgewisseld, waar mogelijk activiteiten gecombineerd, zoals kerstpakketten en paasgroeten aan gevangenen. Zonodig is er overleg om om samen tegemoet te komen aan omvangrijke hulpvragen. Waar nodig is er overleg met Het Plein, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Lochem en Zutphen op het terrein van werk, inkomen en daaraan gerelateerde zorg. Inmiddels is er ook steeds vaker contact met Perspectief, de samenbundeling van allerlei vormen van sociaal werk in Zutphen. Ook is er een diaconaal noodfonds ingesteld voor mensen die met betrekking tot hulpverlening van de gemeente tussen wal en schip dreigen te raken. Deze ondersteuning van de kerken is dan een aanvulling op die van de locale overheid. Het gaat hierbij niet om langdurige financiële hulp, maar om een eenmalige financiële ondersteuning.
V€rbindkracht
Het diaconaal beraad is een van de deelnemers van V€rbindkracht. Daarbinnen wordt momenteel nagedacht over de mogelijkheden van een gezamenlijk loket om individuele hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Onder het motto ‘samen sterker’ hoopt het diaconaal beraad ook in de toekomst een steentje bij te dragen.

Wel Kom op de Koffie
Elke dinsdag t/m vrijdag van 10.00 u tot 12.00 uur is iedereen altijd van harte Welkom op de Koffie, in de zalen onder de Emmanuelkerk, (hoek Gerard Doustraat 80a/ Jan Vermeerstraat). Wij zijn er voor jou: voor een goed gesprek, om een lastige vraag te beantwoorden of gewoon om een luisterend oor te zijn. Vanuit de Voedselbank hebben we voedsel om uit te delen. Op Dinsdagmorgen kun je terecht voor hulp bij het invullen van formulieren: van de aanvraag van huur- of zorgtoeslag tot de belastingaangifte. Op woensdagmorgen is er een kledingbeurs. De donderdagmorgen staat in het teken van creativiteit. De vrijdagmorgen sluiten we gezamenlijk af met een lunch, waarvoor je je uiterlijk om 10.30 uur moet opgeven. De kosten vallen mee: € 1,00. Zie verder op deze website.

Wel Kom aan tafel
We gaan elke maandagavond om 17.30 uur een heerlijke, eenvoudige, doch voedzame maaltijd op tafel zetten voor 25-30 personen. Het bedrag om aan tafel te schuiven is zo laag mogelijk, € 4,00 per persoon. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is het noodzakelijk om voor maandag je op te geven bij welkomaantafel@egzonline.nl of via telefoon: 06-398 438 26.

Inloop bij St. Compassie
Onder het genot van thee, koffie of wat frisdrank kunnen mensen elkaar ontmoeten in onze gezellige en open ruimte voor ontmoeting. Hier in de ontmoeting willen we er zijn voor onze medemens. Wil je meer te weten komen over het geloof en Gods liefde, dan vertellen we je daar graag meer over. Iedereen is welkom, jong en oud. De openingstijden vind je in de Agenda op deze website.

SchuldHulpMaatje Zutphen
In Zutphen is de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen waaraan 6 deelnemende kerken verbonden zijn actief. Momenteel beschikken we over 14 maatjes die recentenlijk de cursus afgerond hebben en 2 aspirant-maatjes die de cursus zullen gaan volgen. Ook zijn we op zoek naar nieuwe maatjes omdat de hulpvragen alleen maar toenemen. Schuldhulpmaatje Zutphen werkt hierin samen met de Welzijnsstichting Perspectief en participeert in gemeentelijk overleg inzake Schulddienstverlening. Zie verder onze website. Ook kan deze Presentatie bekeken worden en een filmpje. Contact via dit e-mailadres.

JobHulpMaatje Zutphen
Dit is een eigentijds concept, dat nieuwe verbindingen legt tussen werkzoekenden en kerken. Speciaal opgeleide vrijwilligers (de ‘JobHulpMaatjes’) spelen een belangrijke rol.
Het concept is een combinatie van een laagdrempelig lokaal maatjesproject en een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Doordat deskundige vrijwilligers een tijdje ‘meelopen’ met werkzoekenden, krijgt een werkzoekende meer zicht op welke baan aansluit bij zijn/haar kwaliteiten, gaven, talenten en werkervaring.
Door een gericht programma van (zelf)analyse en (on)betaalde werkervaring worden de deelnemers bemiddelbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt. Dit resulteert in meer en daadwerkelijke maatschappelijke arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen. Zie ook deze en deze websites.