House of Joy Zutphen

GEVLUCHT, GEZIEN, GELIEFD

Er is een House of Joy in Zutphen! Huis van Vreugde!
Het is een initiatief voor vluchtelingen in onze stad. Voortgekomen uit een samenwerkingsverband van de plaatselijke Stichting Compassie en Stichting Gave uit Harderwijk. En wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaand uit leden vanuit diverse kerken. Daarbij ondersteund door stichting Gave als de advies gevende en toerustende partij.

Wat is een House of Joy? 
Een House of Joy is een soort buurthuis voor bewoners van een asielzoekerscentrum (azc). Een herkenbare plek gerund door christenen in de buurt van een azc, waar asielzoekers zich thuis kunnen voelen. Zij kunnen er binnenlopen voor thee en een praatje of deelnemen aan een activiteit, die door lokale kerken wordt georganiseerd. Denk aan het uitdelen van kleding, fietsles, Nederlandse les of Bijbelstudie in de eigen taal.   

Visie van Gave
Met het House of Joy geeft Gave handen en voeten aan de missie, dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen en een plek vinden in de christelijke gemeenschap.  Met het House of Joy wil Gave:
– Vluchtelingen een plek bieden waar zij welkom zijn en zich thuis voelen.  
– De plaatselijke kerk helpen om permanent en relevant aanwezig te zijn bij een azc en Jezus liefde te delen met haar bewoners.   

De kracht van een House of Joy
De volgende punten maken het House of Joy tot een krachtig concept:  

Landelijke zichtbaarheiden samenwerkinglokale kerk(en Gave)  
Een House of Joy helpt kerken om gezamenlijk uit te reiken naar vluchtelingen. In een House of Joy wordt gewerkt vanuit een gedeeld verlangen, het delen van Gods liefde met vluchtelingen. Het werken op een herkenbare en vaste plek helpt kerken om zichtbaar te blijven, relaties te verdiepen en de continuïteit van activiteiten te garanderen.  

Faciliteren vrijwilligers   
Een House of Joy maakt het gemakkelijker om vrijwilligers te faciliteren en vast te houden. In het House of Joy zijn er concrete tijden en de taken zijn helder, meer dan bijvoorbeeld bij bezoekwerk. Wat hier ook aan bijdraagt is het samenwerken als team, waardoor men elkaar motiveert en enthousiasmeert en de lage drempel voor vrijwilligers om zich in te zetten bij een breed scala aan activiteiten.

Gelijkwaardiger contact  
Het House of Joy biedt kans om gelijkwaardiger contact met asielzoekers op te bouwen. Muren tussen vluchtelingen en vrijwilligers vallen sneller weg, doordat het House of Joy een neutrale plek is voor beiden. Dat een vluchteling uit eigen beweging naar het House of Joy kan komen en niet de Nederlander het initiatief hoeft te nemen helpt ook.  

Onderlinge relaties versterken  
We zien een kans om relaties tussen asielzoekers onderling te versterken, doordat het House of Joy een neutrale plek is waar iedereen gelijk is. Op het azc ontstaan soms spanningen tussen bewoners, door stress, cultuurverschillen en het samenleven op een klein oppervlak. Ook mengen asielzoekers uit verschillende culturen zich vaak weinig.  

De onbereikbare bereiken  
Door van het House of Joy een neutrale plek met een breed karakter te maken, zien we kans om veel bewoners van een azc te bereiken. Het gaat dan met name om eenlingen die niet tot een grotere cultuurgroep behoren.  

Biedt kans tot samenwerking COA
Een House of Joy biedt mogelijkheden voor een intensievere samenwerking met het COA. Doordat activiteiten op een herkenbare, neutrale plek worden georganiseerd, en een breed karakter hebben. We hopen en verwachten dat het COA het House of Joy zal aanbevelen bij azc-bewoners. Bij ons eerste House of Joy in Luttelgeest gebeurt dat al.

House of Joy Zutphen
Sinds de start van het House of Joy Zutphen in oktober 2020 groeit de behoefte naar meer activiteiten. Zo wordt er een sport/spelactiviteit voor mannen opgezet naast de bestaande activiteiten: de vrouweninloop, taallessen en Bijbelstudies. Verder wordt er gedacht om voor de kinderen ook iets aan te bieden. Kijk hier voor meer info en contactgegevens.