Lichtjestocht op 16 december in centrum Zutphen

Vanuit het Platform Geloven in Zutphen hebben we het idee opgevat om in Zutphen, omstreeks de kerstdagen een lichtjestocht te organiseren. Er is al een heleboel (denk)werk verzet, vergunningen zijn aangevraagd en er is een datum en tijdstip vastgesteld:

Vrijdag 16 december tussen 16.00 en 18.00 uur

Onze gedachte achter deze tocht is dat alle inwoners van Zutphen en Warnsveld de gelegenheid krijgen om in aanraking te komen met het kerstevangelie. We zetten daarvoor een tocht uit door het centrum van Zutphen. In die route zijn 7 highlights aangebracht waar een onderdeel van het kerstverhaal wordt belicht. De route is met lichtjes gemarkeerd en begint en eindigt bij de Walburgiskerk.

De organisatie van deze lichtjestocht wordt gedragen door het platform Geloven in Zutphen. Wij vinden het belangrijk uit te stralen dat de kerkgenootschappen in Zutphen en Warnsveld gezamenlijk optrekken om dit evenement te organiseren. De werkgroep die zich al maanden bezighoudt met de lichtjestocht bestaat uit 8 personen met verschillende kerkelijke achtergronden.

Eind april hebben wij ook een mail naar alle geloofsgemeenschappen gestuurd met onze plannen en de vraag een contactpersoon op te geven. Deze contactpersonen staan verderop in deze brief vermeld. U kunt zich tot hen richten voor vragen, opmerkingen, tips en trucks.

Vanaf nu, na de zomervakantie, gaan we de organisatie van de hele tocht meer en meer concreter en praktischer invullen. Wij kunnen de lichtjestocht namelijk niet zonder inzet van heel veel mensen organiseren. Wij zoeken daarom de hulp van groepen mensen zowel als individuen. Heel concreet hebben wij het volgende nodig:

  • De lichtjestocht start en eindigt op het plein voor de Walburgiskerk (’s Gravenhof). Op dat plein willen we graag een oosterse markt realiseren, met toneelstukjes en kleine acties voor goede doelen. We zoeken daarvoor verschillende mensen die bijvoorbeeld de volgende scènes willen uitbeelden: ruziënde visverkopers, een zakkenroller die door een romeinse soldaat wordt opgepakt, een kwakzalver, een vuurspuwer, verkoop van hapjes en drankjes, een orkest(je) dat kerstliedjes ten gehore brengt, enz..
  • Als de bezoekers vervolgens de route van de lichtjestocht gaan lopen, komen ze langs zeven scènes waarin een deel van het kerstverhaal centraal staat. We zoeken daarom zeven groepen die elk een scène voor hun rekening willen nemen. De uit te beelden scènes zijn: 1. De volkstelling; 2. Een engel wijst de weg; 3. De wijzen; 4. De herberg; 5. Herodes; 6. De herders en 7. De kerststal. De scènes moeten uiteraard op elkaar afgestemd worden, daar ligt een draaiboek voor klaar. Groepen zorgen zelf voor de aankleding en de ev kostuums. Wij willen graag stimuleren dat de scènes door verschillende kerkelijke groeperingen verzorgd worden, als immers ieder een scène voor z’n rekening neemt, komt dat de diversiteit ten goede.
  • We zoeken ook mensen die zich met de catering willen bezighouden. Alle medewerkers krijgen tussendoor wat drinken en wat lekkers uitgereikt. Ook na afloop willen we iedereen die meegeholpen heeft op iets lekkers trakteren, maar dat moet wel bedacht en klaargezet worden.
  • We zijn ook op zoek naar mensen die zich ervoor in willen zetten dat alle materialen aanwezig zijn. Er moeten bijvoorbeeld heel erg veel potjes verzameld worden voor de waxinelichtjes. De lichtjes zelf moeten ook aanwezig zijn en gedurende het event gecontroleerd worden.
  • Naast alle lichtjes op de route, moet het ’s Gravenhof ook mooi versierd en verlicht worden. Geef je op als je hier graag aan mee wil werken.
  • De PR van het hele gebeuren is natuurlijk erg belangrijk. En ook daar hebben we hulp bij nodig.
  • Tenslotte hebben we individuen nodig die het leuk vinden om mensen aan te sturen en de verantwoordelijkheid voor een deel van de organisatie op zich willen nemen.

Gelukkig huisvesten Zutphen en Warnsveld een heel aantal geloofsgemeenschappen, waar veel inwoners deel van uitmaken, want zoals u ziet hebben we een heleboel mensen nodig: we hebben u nodig! We hopen op heel veel opgaves!

U kunt zich individueel opgeven, u kunt zich ook als lid van een groep opgeven. Jeugdgroepen, vriendengroepen, kindergroepen, bijbelstudiegroepen, kringen, alle soorten van groepen zijn van harte welkom hun handen uit de mouwen te steken. Het hoeven uiteraard geen kerkgerelateerde groepen te zijn, u mag zich ook met uw buren organiseren. Opgeven kan bij de contactpersonen die hier onder staan. Vergeet u niet door te geven wat u zou willen doen als bijdrage aan de lichtjestocht. Voor vragen kunt u bij dezelfde mensen terecht. Mochten zij u niet verder kunnen helpen, dan zullen ze u door verwijzen, of de vraag aan ons doorgeven.

Wij willen graag snel weten of we voldoende draagvlak hebben om dit evenement te organiseren. Wilt u zich daarom vóór 18 september opgeven?

We hopen dat we een mooie Lichtjestocht kunnen organiseren, en dat dit het begin van een lange traditie zal zijn. Wat zou het mooi zijn als we kunnen uitstralen dat we met al onze verschillen één in Christus zijn en dat alle inwoners van Zutphen en Warnsveld welkom zijn bij onze verschillende kerkgenootschappen. 

Voor opgaves, vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij:

Hartelijke groeten, Ds. Irma Pijpers, Adriaan van Oosten, Riekje Rijk, Jaap Kolenberg, Nico Visser, Karin Oldenhuis, Bouwien Roskam, Adriaan Roskam (plancoördinatie).