Nieuws

Coachpraktijk ‘Het Baaken’ in Baak gestart

Ben je (ongepland) zwanger en heb je veel onzekerheden, ben je moeder en heb je moeite met het gedrag van je jonge kind (0-4 jr), loop je tegen je eigen grenzen aan omdat je werk, huwelijk en gezin veel van je vragen? Dan wil ik je van harte uitnodigen om eens een kijkje te nemen op mijn website.

Ik ben Anja Veerbeek, woon in het buitengebied van Baak en coach vrouwen.
Met coachpraktijk het Baaken wil ik er graag voor je zijn als je:

 • de bakens wil verzetten omdat je voelt dat er iets moet veranderen in je leven;
 • wil leren om jezelf beter af te bakenen omdat  je problemen hebt met grenzen;
 • jezelf afvraagt : “Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat geloof ik?;
 • een baken van hoop en licht zoekt omdat het donker is in je leven;
 • behoefte hebt om te praten over  gebeurtenissen uit je verleden waar je nog altijd last van hebt.

Revival School Zutphen

Op 4 oktober start er in Zutphen een bijbelschool. Dit is een bijbelschool met een focus op discipelschap. De lessen zullen ongeveer 2x per maand zijn op de dinsdagavond. Het unieke aan deze school is dat het gericht zal zijn op het toepassen van diepgaand Bijbels onderwijs in je dagelijks leven. Praktisch onderwijs of actieve toerusting zou je het kunnen noemen. Praktisch en vol van Kracht.

Lees meer op de website van I Am.

Mars voor de Terugkeer op 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober zal in de 12 provincie-hoofdsteden van Nederland een ‘mars voor terugkeer’ plaatsvinden. Het doel is om Nederland op te roepen zich te bekeren, en terug te keren naar God.

We hebben als land, als regering maar ook als volk de God van Abraham, Isaak en Jacob verlaten en zijn grotendeels overgeleverd aan de dwaling van ons denken. God zal oordelen (en doet dit al). Tegelijkertijd weten we dat Jezus spoedig terugkomt.  

In de tijd die ons nog rest, willen we ons volk, onze natie oproepen om op de knieën te gaan, omdat we hebben gezondigd en we God zó nodig hebben! Een terugkeer naar de levende God, de God van de Bijbel is onze enige optie. En misschien wil Hij nog een werk onder ons doen.

De mars zal in de vorm van een gebedswandeling plaatsvinden in het centrum van de twaalf steden, waarbij op verschillende wijze uiting wordt gegeven aan de boodschap. Primair zijn gebed en proclamatie in de hemelse gewesten, onze wapens. We richten ons niet op mensen, maar op de geestelijke wereld. Dat we er fysiek uiting aan geven op 12 plaatsen tegelijk, maakt het wel krachtiger, zo geloven wij.  

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: Verzamelen in het centrum van de provincie hoofdstad
14.00 uur: Welkom, gebed en inleiding
14.15 uur: Gebedsmars
15.15 uur: Terugkeer in het centrum
15.30 uur: Bidden van het Onze Vader in alle provinciehoofdsteden tegelijk.

De organisatie is in handen van twaalf provinciale coördinatieteams met ondersteuning van Op de bres voor Nederland en “De terugkeer”.

U kunt zich opgeven bij de coördinatoren per locatie, zie daarvoor  de website van De Terugkeer of bij Cees Vork, email: opdebres@solcon.nl 

Vermeld bij de opgave a.u.b. uw naam, emailadres en provincie. Het programma vindt u ook in de bijlage van deze mail.

We hopen dat u wilt overwegen om deel te nemen. Is dit het geval, schroom dan niet om u aan te melden! Dat geeft een beeld hoeveel mensen we kunnen verwachten. 

Namens het team, landelijk coördinator Cees Vork (Op de Bres).

Mannen! Samen op de bres!

Iedere even week op zondagavond is er gebed voor onze stad, onze families en ons werk. Graag zou ik (Jeroen Veenstra) dat met meer mannen willen doen! Kom je ook?

Voor wie: alle mannen uit Zutphen eo.
Locatie: bovenzaal Leger des Heils aan het Hagenooortplein
Tijdstip: 19:30u-20:30u

Eerst volgende keer is zondag 9 oktober.

Training- en Praktijkdag over Bewegen in de gaven van de Heilige Geest

Lucas 24:49 ‘Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Wil jij meer weten over de Heilige Geest en de gaven van de Geest? Vraag je jezelf weleens af waarvoor die gaven nou eigenlijk zijn? Verlang jij meer van Gods Geest?

Vaak is de Heilige Geest de grote onbekende van de drie-eenheid. De Heilige Geest is de Plaatsvervanger van Jezus. Hij vernieuwt je van binnenuit en rust je toe met bovennatuurlijke gaven. Deze bovennatuurlijke gaven zijn vandaag de dag nog steeds werkzaam voor hen die geloven.

Onderwerpen zijn:
– Wie is de Heilige Geest?
– Wat is doop in Heilige Geest?
– Hoe kun Gods stem verstaan?
– Hoe kun je bewegen in de gaven van de Heilige Geest

We gaan het onderwijs ook direct praktisch maken.

Iedereen (mannen en vrouwen) van harte welkom! Er zal een liefdesgave worden opgehaald. Graag zelf lunch meenemen.

Trainers : Jaap & Astrid Feddes. Destined to Reign i.s.m. Leef!Zutphen.
Locatie : Leef!Zutphen, Isendoornstraat 3, 7201 NJ Zutphen.
Datum : 15 oktober van 10-16 uur.
Aanmelden en informatie Training- en praktijkdag via Eventbrite.

Prayer and Worship Night bij Leef!Zutphen

Op deze avond in Leef!Zutphen op 15 oktober wordt God centraal gezet en zoeken we Hem door worship, gebed en een inspirerende overdenking. Iedereen is welkom!

Prayer and Worship night draait om genieten van goede worship en om in Gods presence te komen en te zijn. Want als je dicht bij God komt begint zijn liefde en kracht naar je toe te stromen. Er kan genezing en bevrijding, zijn heling van verwondingen en trauma, voorziening van wat God je wil geven en verloren dromen die weer tot leven gaan komen. Maar boven al deze prachtige cadeaus die God je wil geven is er nóg meer: Een persoonlijke ontmoeting/ervaring met God zodat je een dieper besef gaan krijgen van hoe mooi en liefdevol Hij is!

De worship is deze avond in handen van de Zutphense band “Surrounded”. Deze getalenteerde muzikanten en zangers zullen je door worship brengen in Gods aanwezigheid. Dat zal je niet onveranderd laten!

Astrid Feddes zal deze avond een korte boodschap van God brengen. Ze zal spreken over mogelijke blokkades in je leven die je verhinderen om dicht bij God te zijn of wat maar in de weg kan staan om in het plan wat God voor je heeft te gaan wandelen. Alles zal erop gericht zijn om jou dichter bij het hart van God te brengen. Daarom zullen er door de avond heen diverse momenten zijn waar er ruimte is om persoonlijk gebed te ontvangen.

Locatie : Leef!Zutphen, Isendoornstraat 3, 7201 NJ Zutphen.
De toegang is gratis. Er zal tijdens deze avond gelegenheid zijn (collecte) om ons financieel te ondersteunen. Aanmelden en informatie Prayer and Worship night via Eventbrite.

Taizévieringen in de Martinus vanaf 18 september

De Taizévieringen vinden vanaf 18 september 2022 weer plaats op de derde zondag van de maand. Om 18.15 uur oefenen van de liederen en om 19 uur begint de viering in de Martinuskerk in Warnsveld. Uitzondering zijn de maanden oktober en december.

Wanneer is het dan wel? Zondag 18 september, 20 november 2022, zondag 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april 2023. Iedereen is van harte welkom! Contact via rianbrenters@planet.nl

Lichtjestocht op 16 december in centrum Zutphen

Vanuit het Platform Geloven in Zutphen hebben we het idee opgevat om in Zutphen, omstreeks de kerstdagen een lichtjestocht te organiseren. Er is al een heleboel (denk)werk verzet, vergunningen zijn aangevraagd en er is een datum en tijdstip vastgesteld:

Vrijdag 16 december tussen 16.00 en 18.00 uur

Onze gedachte achter deze tocht is dat alle inwoners van Zutphen en Warnsveld de gelegenheid krijgen om in aanraking te komen met het kerstevangelie. We zetten daarvoor een tocht uit door het centrum van Zutphen. In die route zijn 7 highlights aangebracht waar een onderdeel van het kerstverhaal wordt belicht. De route is met lichtjes gemarkeerd en begint en eindigt bij de Walburgiskerk.

De organisatie van deze lichtjestocht wordt gedragen door het platform Geloven in Zutphen. Wij vinden het belangrijk uit te stralen dat de kerkgenootschappen in Zutphen en Warnsveld gezamenlijk optrekken om dit evenement te organiseren. De werkgroep die zich al maanden bezighoudt met de lichtjestocht bestaat uit 8 personen met verschillende kerkelijke achtergronden.

Eind april hebben wij ook een mail naar alle geloofsgemeenschappen gestuurd met onze plannen en de vraag een contactpersoon op te geven. Deze contactpersonen staan verderop in deze brief vermeld. U kunt zich tot hen richten voor vragen, opmerkingen, tips en trucks.

Vanaf nu, na de zomervakantie, gaan we de organisatie van de hele tocht meer en meer concreter en praktischer invullen. Wij kunnen de lichtjestocht namelijk niet zonder inzet van heel veel mensen organiseren. Wij zoeken daarom de hulp van groepen mensen zowel als individuen. Heel concreet hebben wij het volgende nodig:

 • De lichtjestocht start en eindigt op het plein voor de Walburgiskerk (’s Gravenhof). Op dat plein willen we graag een oosterse markt realiseren, met toneelstukjes en kleine acties voor goede doelen. We zoeken daarvoor verschillende mensen die bijvoorbeeld de volgende scènes willen uitbeelden: ruziënde visverkopers, een zakkenroller die door een romeinse soldaat wordt opgepakt, een kwakzalver, een vuurspuwer, verkoop van hapjes en drankjes, een orkest(je) dat kerstliedjes ten gehore brengt, enz..
 • Als de bezoekers vervolgens de route van de lichtjestocht gaan lopen, komen ze langs zeven scènes waarin een deel van het kerstverhaal centraal staat. We zoeken daarom zeven groepen die elk een scène voor hun rekening willen nemen. De uit te beelden scènes zijn: 1. De volkstelling; 2. Een engel wijst de weg; 3. De wijzen; 4. De herberg; 5. Herodes; 6. De herders en 7. De kerststal. De scènes moeten uiteraard op elkaar afgestemd worden, daar ligt een draaiboek voor klaar. Groepen zorgen zelf voor de aankleding en de ev kostuums. Wij willen graag stimuleren dat de scènes door verschillende kerkelijke groeperingen verzorgd worden, als immers ieder een scène voor z’n rekening neemt, komt dat de diversiteit ten goede.
 • We zoeken ook mensen die zich met de catering willen bezighouden. Alle medewerkers krijgen tussendoor wat drinken en wat lekkers uitgereikt. Ook na afloop willen we iedereen die meegeholpen heeft op iets lekkers trakteren, maar dat moet wel bedacht en klaargezet worden.
 • We zijn ook op zoek naar mensen die zich ervoor in willen zetten dat alle materialen aanwezig zijn. Er moeten bijvoorbeeld heel erg veel potjes verzameld worden voor de waxinelichtjes. De lichtjes zelf moeten ook aanwezig zijn en gedurende het event gecontroleerd worden.
 • Naast alle lichtjes op de route, moet het ’s Gravenhof ook mooi versierd en verlicht worden. Geef je op als je hier graag aan mee wil werken.
 • De PR van het hele gebeuren is natuurlijk erg belangrijk. En ook daar hebben we hulp bij nodig.
 • Tenslotte hebben we individuen nodig die het leuk vinden om mensen aan te sturen en de verantwoordelijkheid voor een deel van de organisatie op zich willen nemen.

Gelukkig huisvesten Zutphen en Warnsveld een heel aantal geloofsgemeenschappen, waar veel inwoners deel van uitmaken, want zoals u ziet hebben we een heleboel mensen nodig: we hebben u nodig! We hopen op heel veel opgaves!

U kunt zich individueel opgeven, u kunt zich ook als lid van een groep opgeven. Jeugdgroepen, vriendengroepen, kindergroepen, bijbelstudiegroepen, kringen, alle soorten van groepen zijn van harte welkom hun handen uit de mouwen te steken. Het hoeven uiteraard geen kerkgerelateerde groepen te zijn, u mag zich ook met uw buren organiseren. Opgeven kan bij de contactpersonen die hier onder staan. Vergeet u niet door te geven wat u zou willen doen als bijdrage aan de lichtjestocht. Voor vragen kunt u bij dezelfde mensen terecht. Mochten zij u niet verder kunnen helpen, dan zullen ze u door verwijzen, of de vraag aan ons doorgeven.

Wij willen graag snel weten of we voldoende draagvlak hebben om dit evenement te organiseren. Wilt u zich daarom vóór 18 september opgeven?

We hopen dat we een mooie Lichtjestocht kunnen organiseren, en dat dit het begin van een lange traditie zal zijn. Wat zou het mooi zijn als we kunnen uitstralen dat we met al onze verschillen één in Christus zijn en dat alle inwoners van Zutphen en Warnsveld welkom zijn bij onze verschillende kerkgenootschappen. 

Voor opgaves, vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij:

Hartelijke groeten, Ds. Irma Pijpers, Adriaan van Oosten, Riekje Rijk, Jaap Kolenberg, Nico Visser, Karin Oldenhuis, Bouwien Roskam, Adriaan Roskam (plancoördinatie).

House of Joy zoekt gastvrouwen

GEVLUCHT, GEZIEN, GELIEFD

House of Joy Zutphen is een initiatief voor vluchtelingen in Zutphen. Voortgekomen uit een samenwerkingsverband van Stichting Compassie en Stichting Gave. Een House of Joy heeft als doel een plek te zijn waar vluchtelingen zich thuis voelen. Een plek buiten het asielzoekerscentrum, waar ruimte is voor ontmoeting en waar gedurende de week diverse activiteiten worden aangeboden. Het is ons verlangen om de vluchteling door de activiteiten en gesprekken heen de liefde van God te laten ervaren. Iedere vluchteling, ongeacht geloof en afkomst, is van harte welkom!

Specifiek voor de vrouwen onder de vluchtelingen is er op dinsdagochtend en vrijdagmiddag een vrouwenactiviteit. De invulling hiervan bestaat uit elkaar ontmoeten, goede gesprekken, gezelligheid, creativiteit en spelletjes doen. House of Joy is hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tijd willen vrijmaken om gastvrouw te worden en zo van betekenis te zijn in het leven van een vluchteling.

We zoeken vrijwilligers die om de week kunnen helpen. Mocht je minder kunnen neem dan wel contact op, we kijken samen naar de mogelijkheden. Wat zou het fantastisch zijn als we met veel vrijwilligers uit verschillende kerken het verschil kunnen maken in het leven van deze mensen.

Ben jij enthousiast geraakt, wil je meer weten of je opgeven als vrijwilliger? Neem contact op met één van de stuurgroep leden van House of Joy voor het vrouwenwerk.

Judith Brouwer-Durand 06-41832083
Floris van den Top 06-38920009

Of mail naar: info@houseofjoyzutphen.nl.