Nieuws

Middagpauzediensten beginnen weer!

Op donderdag 3 februari a.s. om 12.15 uur beginnen we weer met onze Middagpauzediensten, in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10. Voorganger is ds. Ronald Heins. Onze organist, Arend van Dam bespeelt vanaf 12.00 uur het orgel.

We houden vaste zitplaatsen aan, met goede afstand, waardoor er max.18
mensen in kunnen. Meestal zitten we daar toch al onder. De overige voorzorgsmaatregelen mondkapjes (bij het lopen), handen ontsmetten en geen gezondheidsklachten, blijven voorlopig ook nog gelden.

Samenzang laten we afhangen van wat er zondag in de kerken gebeurt.
ds. Sierk Meijer, coördinator Middagpauzediensten Zutphen/Warnsveld.

Veertig dagen op weg naar Pasen

Bezinnend onderweg naar Pasen
Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen.

Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

Bezinningsmail
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 2 februari tot en met 18 april, willen Eveline Struijk en Marga Engelage, via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan een e-mail, met vermelding van uw naam en woonplaats naar communicatie@12apostelen.nl. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Wie het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventstijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 2 maart krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Heeft u geen computer / e-mailadres, maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen, dan kunt u misschien uw zoon, dochter of vriend(in) vragen de e-mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen? Wij zien uit naar uw aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van Eveline Struijk, predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken Marga Engelage, emeritus pastoraal werker van de parochie

Bid mee in de Week van Gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Bid ook mee: persoonlijk of samen met anderen. Een handzaam boekje met Reflecties en gebedspunten leidt je door de gebedsweek heen.

Bestel het boekje met Reflecties & gebedspunten

Aan de hand van een handzaam boekje met Reflecties & gebedspunten kun je dagelijks meebidden tijdens de Week van gebed voor eenheid.
Bestel of download het nu!

Nationaal gebed op 15 januari

Bidden voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk en bid mee tijdens een livestream van 20.00 uur – 21.30 uur.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland,Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Leerhuis Zutphen

Leerhuis Zutphen is een plek om met elkaar meer te leren over God en de Bijbel. Als de corona maatregelen het toelaten hopen we in januari / februari bijeenkomsten te organiseren over:

  • De zin van het bestaan
  • Van heiden tot Christen
  • Bibliodrama
  • Dietrich Bonhoeffer

Elk thema betreft twee avonden. De toegang is gratis maar wel op inschrijving. Meer informatie is te vinden op deze website. Hier kan je je ook inschrijven.

Bouw mee aan de Houses of Joy

KRACHT VOOR EEN NIEUWE START

Wil jij helpen om vluchtelingen een plek te geven waar ze op adem kunnen komen en nieuwe kracht opdoen? Een plek om de uitzichtloosheid te doorbreken? Bouw mee aan de Houses of Joy!

“Het is heerlijk het azc even achter me te laten. In het azc word ik steeds geconfronteerd met oorlog en alles wat er is gebeurd. Als ik hier ben, voel ik geen angst. Hier weet ik weer wie ik ben, met al mijn leuke kanten. Ik voel me hier meer ‘mij’.’ Abeer, 31 jaar, uit Jemen

Onze Houses of Joy zijn huiskamers vlak bij een asielzoekerscentrum. Een plek waar vluchtelingen elkaar en vrijwilligers ontmoeten en samen optrekken. Bijvoorbeeld tijdens een vrouwengroep, een kinderclub, een taalles of een inloopochtend. Het is een plek om je thuis voelen en waar Gods liefde spreekt.
 

Vluchtelingen verdienen een plek waar ze tot rust kunnen komen.

Gave realiseert de Houses of Joy in samenwerking met lokale kerken. We streven naar een netwerk van herkenbare locaties waar vluchtelingen terechtkunnen. Ook als ze weer naar een azc in een andere plaats moeten verhuizen.

Vanwege de grote nood, die alleen maar toeneemt, willen we komende jaar nog drie Houses of Joy openen. Dat kost gemiddeld € 35.000 aan opstart- en inrichtingskosten per locatie. Pas als de financiering rond is kunnen we van start. We zijn afhankelijk van jouw steun; als we het samen doen, is het haalbaar!

Doe je mee? Klik hier voor informatie en doneren.

Taizévieringen weer begonnen

Door de afnemende maatregelen vanwege de pandemie kunnen de Taizevieringen in Zutphen ook weer starten! De dagen voor komend seizoen zijn de volgende: steeds de derde zondag van de maand, op zondag om 19 uur.

Inzingen kan vanaf 18.15 uur. De data zijn 19 september, 17 oktober en 21 november 2021. En 16 januari,20 februari en 20 maart 2022. Steeds in de Martinuskerk in Warnsveld, wees welkom!

Verdere informatie per e-mail bij Rian Brenters.