Nieuws

Adventscarols in de Walburgiskerk

Zondag 3 december wordt er in de Walburgiskerk een bijzondere viering gehouden; een Advent Carol Service. In deze viering klinkt mooie adventsmuziek en kunnen geliefde adventsliederen gezongen worden.

Daarnaast worden er door voorgangers uit verschillende geloofsgemeenschappen uit Zutphen (zoals de Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, Baptistengemeente Zutphen, Leef! Zutphen, de Doopsgezinde Gemeente, de Lutherse Gemeente en de Samenwerkingsgemeente De Lichtbron) verschillende Adventsteksten gelezen.

Een projectkoor onder leiding van Jurriaan Poesse zingt muziek van onder andere Willcocks, Mendelssohn, Stainer en de Vlaamse componist Lodewijk de Vocht. Het Baderorgel wordt bespeeld door de Zutphense organist Klaas Stok.

De viering begint om 16:00 uur. Toegang is gratis, er is wel een collecte aan de uitgang.

Volkskerstzangavond 23 december

Op zaterdagavond 23 december a.s. organiseren een aantal Zutphense kerken een volkskerstzangdienst.

De dienst wordt gehouden in de Walburgiskerk en de aanvang is 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. De leiding van deze avond is in handen van Adriaan Baas, emeritus predikant, werkzaam in de hervormde gemeente ‘Irene’ te Zutphen. Het thema van de meditatie is “Vrede op aarde…??!”.

Verder wordt er tijdens deze dienst samen gezongen en worden er verschillende kerstliederen ten gehore gebracht. Medewerking aan deze avond wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor “Halleluja” uit Doetinchem, onder leiding van Jorrit Woudt.
Het orgel wordt bespeeld door Erik Bakker, en het koororgel door Joline Stockhorst. Pianist is Magdaleen Ebbers, de fluit wordt bespeeld door Geraldine Averesch-Ebbers en de hobo wordt bespeeld door Bertjan Assink.

Wij nodigen u allemaal van harte uit om deze dienst bij te wonen. Entree gratis.

Tevens staan de Zutphense kerken op zaterdag 16 december met een stand op de kerstmarkt. Er zal aan de bezoekers krentenwegge worden uitgedeeld. In de stand is tevens de mogelijkheid om boeken en kerstcd’s te kopen.