Privacybeleid

Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld, hierna te noemen ‘Het Platform’, gevestigd aan Stuurmanstraat 6, 7203 DC Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
website: www.geloveninzutphen.nl
Stuurmanstraat 6, 7203 DC Zutphen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Platform verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit betreft Voor- en achternaam en E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Platform verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen bij MailChimp, die alle maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Platform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dus totdat je zelf aangeeft de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Platform verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens voor de nieuwsbrief mailing zijn opgeslagen bij MailChimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Platform gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de link die onderaan elke nieuwsbrief staat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Platform en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar redactie@geloveninzutphen.nl. Het Platform zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het Platform wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Platform neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met redactie@geloveninzutphen.nl. Het Platform heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware op de redactiecomputer(s), zoals een virusscanner en firewall.
– DKIM, SPF om de verzending vanuit MailChimp
– Wordfence, ter beveiliging van de website www.geloveninzutphen.nl