Rampenplan

Het Platform heeft ervoor gezorgd dat in het rampenplan van de gemeente Zutphen ook de mogelijkheid van het verlenen van geestelijke verzorging bij een ernstig incident is vastgelegd. Wanneer de gemeentelijke rampenorganisatie dat zinvol acht, wordt er contact gezocht met een vertegenwoordiger van het Platform.

Drie namen en 06-nummers zijn bij de gemeente bekend. Die vertegenwoordiger kan dan een beroep doen op een aantal geestelijke verzorgers van verschillende kerkgenootschappen, en ook van de moskee.

In voorkomende gevallen kunnen in Warnsveld en Zutphen drie kerkgebouwen worden opengesteld voor inloop en het eventueel verlenen van pastorale bijstand. Dat zijn de Martinuskerk in Warnsveld, en de St. Jan en het Lichtpunt in Zutphen.