Rozenactie op de Paasmarkt

De C.G.K. wil ook dit jaar weer het voortouw nemen om een rozenactie op de Paasmarkt te organiseren. Deze markt zal gehouden worden op Stille zaterdag 8 april. Op deze dag willen wij weer rozen gaan uitdelen aan het winkelend publiek met de boodschap van Pasen. Op de achterzijde van het kaartje vermelden wij dan jullie Paasdiensten.

Vorig jaar met Pasen mochten wij weer na twee corona jaren op de markt staan. Wij krijgen altijd mooie reacties terug, die ons bemoedigen om hier mee door te gaan. Het is goed om gesprekken met de mensen aan te gaan en hun te vertellen dat onze Here Jezus voor een ieder van ons aan het kruis heeft gehangen voor de vergeving van onze zonde. Om deze actie mogelijk te maken hebben wij jullie hulp nodig. Geven jullie aan mij de tijd door wanneer jullie beschikbaar zijn. Ik zal dan een rooster maken en probeer met jullie wensen rekening mee te houden. Om half elf komen de rozen en kunnen wij beginnen.

Onze plaats is weer voor Schuurman schoenen.

Om deze actie te kunnen houden hangt een prijskaartje. Wij vragen een bijdrage. Deze bijdrage kunt U overmaken op NL 02 INGB 0001632785 t.n.v. Penn. Evang. Commissie C.G.K. te Zutphen .

Op vrijdagavond 7 april willen wij een voorbede houden voor deze actie. Dit zal zijn om 21.00 uur in het kerkgebouw van de GKv het “Lichtpunt”, Willem Drees straat 4.