Op pad

Inspirerende wandeling
wisselend enkele woensdagen 18.00 uur
Martinuskerk

Levenswandel
maandelijks op zondag 14.30-15.45 uur
in Bos Voorstonden

Pelgrimsgroep
4x per jaar op een zaterdag
9.00-13.00 uur, vanaf De Wijngaard