Startdag

Programma startdag 18 mei 2019

10.00 – 10.20         Morgengebed

10.20 – 10.30         Introductie Stadsklooster Zutphen

10.30 – 10.45         Officiële opening door burgemeester van Zutphen,
Annemieke Vermeulen d.m.v. onthulling logo

10.45 – 11.30         Lezing Thomas Quartier

11.30 – 11.50         Pauze

11.50 – 12.20         In gesprek met Thomas Quartier

12.20 – 14.00         Stadskloosterwandeling & lunch

14.00 – 16.00        Lezing en workshop door Hanna Rijken

15.00 – 15.15 Pauze

15.15-16.00 Evensong
met het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

16.30                         Napraten in Stadsbrouwerij Cambrinus
                                   tevens introductie Stadskloosterbier

Locaties:
St. Elisabethkapel (Tengnagelhoek)
. (parkeren kan naast de St.Janskerk, aan de Isendoornstraat)
Stadsbrouwerij Cambrinus (Houtmarkt 56-B)

Deelnamekosten: € 15,- *

Overmaken op NL73 RABO 0318 1231 42 t.n.v. St. ZLB
o.v.v. Startdag Stadsklooster Zutphen

* Als de kosten een belemmering zijn, neemt dan contact met ons op.

Meer informatie en aanmelden op info@stadskloosterzutphen.nl