Twee bijzondere feesten

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN, twee bijzondere feesten die op de eerste twee dagen van november worden gevierd. Als een soort interbellum tussen de zomer die achter ons ligt en de winter die voor ons ligt. Op deze dagen gaan onze gedachten uit naar hen die er niet meer zijn: de heiligen met naam en faam bekend, de talloze heiligen die door ons niet gekend zijn en onze dierbare gestorvenen. En bij die laatste groep horen ook al die doden die bij ons geen naam meer hebben omdat de herinnering aan hen in de mist van het verleden verdwenen is. Maar op deze twee feestdagen in November mogen wij weer ervaren dat  iedereen een naam bij God heeft. Wij zijn allen door Hem gekend en gewild.

Heilig of een gewone sterveling: aan Hem behoren wij toe! Dat dit ons tot troost en kracht mag zijn. Ik wens een ieder heel veel sterkte toe in deze donkere dagen waarin het verlies van een dierbare weer zo intens gevoeld zal worden.

Als je van iemand houdt
en je bent
door de dood
van elkaar gescheiden,
dan is er
op de wereld niets
en niemand,
die de leegte van de afwezigheid
kan vullen.
Probeer het maar niet ,
want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis
dat je is overkomen.
Dat klinkt hard,
maar het is ook een grote troost,
want zolang
de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor
met elkaar verbonden.
Dietrich Bonhoeffer

Riekje Rijk – Vrugt