Vespers in de Walburgiskerk

Op 7 augustus zijn er weer vespers in de Walburgiskerk. Dit keer is de invulling erg bijzonder, er zijn namelijk veel teksten, liederen en muziek te horen uit de keltische traditie.
De vroege kerkgeschiedenis leert ons dat Noordwest Europa tot geloof gekomen is door het werk van zendelingen uit Rome en door het werk van zendelingen uit Ierland en Engeland. Tot de eerste groep hoorde Servatius, heilige van Maastricht. Tot de tweede groep behoren onder andere Bonifacius, Willibrord, Ludger (die hier de IJssel overstak), Lebuïnus en Walburgis.
Elke groep had een eigen traditie, een eigen kleur en karakter en eigen wijze van geloven.
Tijdens de vespers van 7 augustus wordt u meegenomen in de traditie van die tweede groep zendelingen. De viering begint om 16.00 uur en staat onder leiding van ds. Gerard van der Brug. Het Henrick Baderorgel wordt bespeeld door Jan Kleinbussink. De toegang is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.