Vorming en onderwijs

Alpha-cursus in Zutphen
Is er mee? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis (vrije gift). De cursus wordt in Zutphen 1 à 2 keer per jaar gegeven door diverse gemeenten, op de Nieuws pagina wordt dit aangekondigd. Meer informatie op de website van Alpha-cursus Nederland. Op You Tube staat een aardig filmpje dat uitlegt wat de cursus inhoudt.

Thema-avond bij Christelijke Gemeente “Nieuw Leven”
Maandelijks wordt een Thema-avond gehouden in het Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 2. Info: 0575-515859. Aanvang 19:30 zaal open 19:00. Iedereen is van harte welkom.
Zie voor actuele informatie de pagina nieuws.

IkzoekGod.nl
Een inspirerende plek over God, Jezus en persoonlijke geloofsverhalen. Gods brief aan jou. Wie is Jezus? Geloofsverhalen. God leren kennen.

Zijn Woord Bijbelstudies
ZijnWoord.nl - Het Woord van God helder uitgelegd.Het Woord van God helder uitgelegd in studies van een A4’tje. Actueel, relevant en voor iedereen te begrijpen en toe te passen. Het is mogelijk uitgebreid te zoeken op thema, losse woorden of op Bijbelboek. Met vele kruisverwijzingen.
Er is ook een Bijbelstudie-App. Alle ruim 175 studies altijd (ook offline) op zak!