Waarom wij kerst vieren

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal ‘God met ons’ betekent.  Mattheüs 1:23 (NBV)

Jezus kwam op de wereld om ons van onze zonden te verlossen. De zonde scheidde ons van God, maar Jezus heeft de weg voor ons vrijgemaakt. Hierdoor kennen wij God en kunnen wij alle zegen ontvangen die Hij voor ons heeft.

God wil een hechte relatie met ons hebben en ons in alles leiden. Daarom wordt Hij ook wel Immanuel genoemd, wat betekent ‘God met ons’. Hij wil met ons zijn en invloed hebben op elk gebied van ons leven. Hij wil graag dat wij Zijn stem kennen en Hem volgen.

God spreekt tot ons en het is Zijn wil dat wij Hem duidelijk horen. Hij wil niet dat ons leven wordt beïnvloed door verwarring en angst, maar juist door vastbeslotenheid, zekerheid en vrijheid. God wil graag dat een ieder van ons zijn doel vervult voor zijn leven en in de volheid leeft die Hij voor ons heeft.

Ja, wij kunnen op een persoonlijke manier van God horen. Hoe meer wij met God praten, hoe dieper en vertrouwder onze persoonlijke relatie met Hem wordt. Als Hij tot ons spreekt, worden wij verfrist en vernieuwd.

Om iemand te kunnen horen, moeten wij aandachtig zijn en luisteren. Let op de stem van God en wees stil. Hij zal tot je spreken en je vertellen dat Hij van je houdt. God wil je geven wat je nodig heeft, maar niet alleen dat. Hij wil meer voor je doen dan je je kunt voorstellen (Efeziërs 3:20). Hij zal je nooit begeven of verlaten (Hebreeën 13:5). Luister naar Hem en volg Hem elke dag van je leven.

Joyce Meyer dagelijkse overdenking 24 december