Ware bevrijding

Exodus 13:16  Laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band op uw voorhoofd, om u eraan te herinneren dat de HEER ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd.

Na twee jaar ging Nederland op 5 mei weer uit z’n dak. We vierden dat we al 77 jaar vrij waren van de overheersing door Duitsland. En dat blijven we hopelijk nog vele jaren herdenken. Israël houdt de herinnering aan de bevrijding uit Egypte ook al vele eeuwen in stand. Met Pesach vieren ze feest. En de herinnering is ook heel fysiek, orthodoxe joden doen dat met gebedsriemen en -doosjes.

In het Nieuwe Testament lezen we over Jezus die mensen bevrijdt van onreine geesten. Maar de belangrijkste bevrijding is die van de overheersing van de zonden! Dat geeft echte vrijheid, zelfs als je land overheerst wordt door een vreemde natie.

Openbaring 1:5  …van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed.

Jaap Kolenberg