Wat is Waarheid?

Wat is waarheid? Deze vraag stond centraal in de zogeheten ‘Tischrede’, die vorige week zaterdag was georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van Zutphen en Warnsveld-Leesten.
Een Tischrede is een maaltijd gecombineerd met een lezing. Voor deze lezing was NRC-journalist Menno van den Bos uitgenodigd. Menno nam zijn toehoorders mee in de wereld van fake-news: hoe kunnen wij onderscheiden of iets dat als nieuws gepresenteerd wordt, ook echt heeft plaatsgevonden?

Wat is waarheid? Die vraag is volop actueel – zoals bij al het nieuws dat gemeld wordt rondom de oorlog in Oekraïne. Maar ook in de afgelopen twee jaar bij de verspreiding van het Coronavirus. Mede hierdoor begrijpen wij steeds meer dat het antwoord op de vraag ‘Wat is waarheid?’ nog lang niet zo makkelijk te geven is. Tegelijkertijd is die vraag een vraag van alle tijden. Zoals in de geschiedenissen in het boek Genesis: van Jakob die zijn vader bedroog, en ook later door zijn kinderen bedrogen werd. Lees bijvoorbeeld Genesis 42:16 over de zoektocht naar de waarheid door Jozef. En na dit fragment wordt in de Bijbel geleidelijk aan het begrip waarheid steeds verder ingekleurd: Psalm 25:5: Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 43:3: Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont. Johannes 18:37-38a: Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben’ zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg’. Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ En zo ontstaat er klankkleur bij het woord ‘waarheid’ in de lijn vanaf de aartsvaders naar Christus: Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden, en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. (Efeze 4:15).

Hoe actueel is dit niet in deze Stille Week? En hoe spreekt hierin Gods liefde niet? Denkend aan Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft komt bij mij de vraag op: Wie is De Waarheid?

Adriaan Roskam, Goede Vrijdag 2022