Kerk en Vluchteling Zutphen

GeloofHoopLiefde“Kerk & Vluchteling Zutphen ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen uit het AZC in Zutphen door naast hen te gaan staan. We laten ons bemoedigen en inspireren door ons geloof. We gaan uit van de behoefte van ‘de ander’. We verwijzen naar andere initiatieven, wanneer die meer passend zijn.”

In de zomer van 2016 kwamen de eerste asielzoekers naar Zutphen. Er is een interkerkelijke werkgroep gestart, waarin maar liefst 14 kerkelijke groeperingen uit Zutphen, Eefde en Wichmond zijn vertegenwoordigd. De gedachte is dat we gezamenlijk meer kunnen betekenen voor de ‘vreemdeling als naaste’. Inmiddels is een krachtig netwerk van betrokken mensen ontstaan.

De interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen neemt initiatieven; stimuleert en ondersteunt activiteiten die ten goede komen aan asielzoekers en vluchtelingen uit het AZC. Mensen van diverse geloofsgemeenschappen uit Zutphen e.o. bundelen zo hun inzet. Zij participeren in projecten of maken deel uit van een ‘vrijwilligerspool’ waar een beroep op kan worden gedaan. Afstemming met andere betrokkenen gebeurt o.m. aan ‘de Overlegtafel AZC’ zoals het gemeentebestuur, het Centraal Orgaan Asielzoekers, Vluchtelingenwerk, sportverenigingen, Buddy-To-Buddy.

Een aantal projecten en activiteiten waar Kerk&Vluchteling Zutphen e.o. bij betrokken was en is:

  • Het ‘Maatjesproject’
  • Opening AZC
  • Verkenning Bed Bad en Brood voorziening
  • Fietsen en fietslessen
  • Muziek en knutselen op het AZC
  • Inloop in o.a. de Eekschuur en Compassie
  • Hand- en spandiensten voor jonge statushouders (Pact18)
  • Diverse vormen van taalondersteuning
  • Kennis en ervaring delen door mensen te attenderen op informatiebijeenkomsten van ervaringsdeskundigen, bijeenkomsten van o.a. Kerk-in-Actie of Stichting Gave.
  • Mensen uit de vrijwilligerspool benaderen als er ergens extra inzet nodig is, zoals bij de crisisopvang in de Hanzehal.

Heeft u een specifieke vraag? Mail dan met kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl

Meer informatie? Via deze website en de nieuwsbrief word je regelmatig van nieuws voorzien. Meld je aan met dit formulier. bij de pool van mensen die we mogen benaderen voor activiteiten en projecten.

Voor oriëntatie op vrijwilligerswerk op het AZC zelf, kun je ook contact opnemen met het COA op het AZC. Het COA richt zich op de dagbesteding van de asielzoekers. De website van het COA biedt veel informatie. Je kunt ook bij Vluchtelingenwerk terecht. Deze stichting richt zich op de begeleiding van vluchtelingen in hun procedure en op het ondersteunen van statushouders als zij een woning toegewezen hebben gekregen. COA en Vluchtelingenwerk rekenen op een inzet van minimaal een dagdeel in de week.

FAQ Zijn het gelukzoekers? Hoeveel geld krijgen ze? Krijgen ze voorrang bij huisvesting? Op deze en nog veel meer vragen geeft VluchtelingenWerk Nederland hier een antwoord.

Om gewoon te bekijken:
– Ik wil wat doen voor een vluchteling
– Column Kerk in Actie
– De vluchtelingencrisis uitgelegd in 6 minuten

Bankrekening: NL26INGB0007134193 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling.