Wraak nemen is aan God

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’. Romeinen 12:19 (NBV)

Wanneer iemand ons boos maakt, vind satan het fijn om ons boos te houden. Reageren met genade en vergeving is precies het tegenovergestelde van wat de vijand wil dat we doen, omdat dit zijn plan vernietigt om ons vast te houden in boosheid. Dit komt niet van nature en het is niet altijd makkelijk, maar als wij doen wat we kunnen, dan zal God doen wat wij niet kunnen. 

Wanneer iemand boos op je is of je aanvalt, dan is het voor de meesten van ons een natuurlijke reactie om hen betaald te zetten. Maar als we het hen betaald zetten, wat win je daar dan uiteindelijk mee? Je zult hen alleen nog bozer maken en zij willen het je misschien weer betaald zetten. Deze vicieuze cirkel is oneindig! 

Als we vasthouden aan boosheid, dan zijn we gewoon dwaas. We moeten boosheid en de mensen die het veroorzaakt hebben overgeven aan God en Hem ervoor laten zorg dragen … ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’, zegt de Heer. 

Vertrouw op God en Hij zal voor je zorgen en je beschermen. Je kunt niet veranderen wat er is gebeurd, maar wanneer je het aan God geeft, gebruikt Hij het om iets goeds te doen in je leven.   

Bron: Joyce Meyer dagelijkse overdenking 19-11-2021